Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Logowanie

Logowanie do systemu:

27-06-2014

Spotkanie w dniu 19 maja 2014 r.

W dniu 19 maja br. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się inauguracyjne spotkanie członków Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego „ELA-MAT Podkarpackie”. Do Konsorcjum przystąpili: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, Instytut Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Nano Carbon Sp. z o.o., firma Stalmech z siedzibą w Nowej Białej, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Patronat honorowy nad Konsorcjum objął Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie Komitetu Sterującego ENS-Podkarpacie oraz Grupy Roboczej ENS-Podkarpacie. Uczestnicy Konsorcjum oraz obu komitetów dążą do połączenia potencjału gospodarczego i naukowego tkwiącego w podmiotach gospodarczych, badawczo-rozwojowych i instytucjach otoczenia biznesu w sektorze inżynierii materiałowej, medycyny nuklearnej, elektroniki i energetyki na rzecz budowy w Polsce międzynarodowej infrastruktury badawczej o nazwie Europejskie Laboratorium Badawcze Nowych Materiałów ELA-MAT Podkarpackie, zlokalizowanej w województwie podkarpackim o charakterze tzw. Joint European Laboratory, wyposażonej w intensywne źródło neutronów wysokoenergetycznych.

Podczas spotkania powołana została Rada Uczestników Konsorcjum, której przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, prorektor ds. nauki PRz.

W celu zapewnienie sprawnej, bieżącej realizacji programu Konsorcjum powołano Biuro Konsorcjum, którego dyrektorem został dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz.

Nowo ukonstytuowana Rada Uczestników Konsorcjum powołała Zespół Zadaniowy ds. utworzenia Europejskiego Laboratorium Badawczego Nowych Materiałów ELA-MAT Podkarpackie w Polsce, którego przewodniczącym został dr Jerzy Kwieciński, Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Utworzenie takiego laboratorium sprzyjać będzie sprostaniu wymogów priorytetowych w zakresie innowacji na krajowym i międzynarodowym rynku w zakresie badań i wdrożeń.

 


Stanisława Duda

 

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe "ELA-MAT Podkarpackie"
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Polska
tel.: +48 17 86 51 247, +48 17 86 51 190, fax: +48 17 85 41 260,
e-mail: